iOT-INTEGRASJON – PaaS

Applikasjonen muliggjør integrasjon av enhver iOT (enhet, f.eks. GPS-tracker, webcam, dørlås m.v.), alarmer, samt digital dokumentflyt mellom offentlige tjenester og private aktører; og alt kan trygt forenes i iGT PaaS-plattformen. Plattformen kan skreddersys etter kundens ønske og behov, og åpner også for integrasjon mot en tredjeparts ERP-programvare og andre kundespesifikke løsninger.

ALARMSENTRAL

Alarmsentralen leveres som en helhetsløsning, med mulighet til å skreddersy tjenestene rundt kundens behov. Integrasjon av forskjellige alarmsignaler, hjemmehjelpstjenester og de forskjellige velferdsteknologiske sensorene.
I tillegg kommer løsninger for personlig sikkerhet, som for eksempel trygghetsalarmer i form av GPS/GSM-trackere, med alle nødvendige funksjoner for at bruker skal kunne føle seg trygg utenfor hjemmet.

SLUTTBRUKER-APP

Fleksibel alarmapplikasjon for mobil som enkelt kan tilpasses for å dekke forskjellige brukeres behov. Mulighet for personlig tilpasning sikrer den gode brukeropplevelsen. Applikasjonen kan også inngå som en servicemodul mot enhver tredjeparts system/programvare, som fyller funksjonen som ARC (Alarm Receiving Central/alarmsentral).

RESSURS-APP

Verktøy for detaljert ressursplanlegging, som kan formes etter enhver brukers krav og behov.
iGT ressurs-appen er integrert i iGT PaaS-plattformen og kan importere informasjon som timeplaner og alarminformasjon fra tredjeparts-tilbydere eller foreldet programvare (legacy software solutions).

Enheter for iGT PaaS

• MULIG Å INTEGRERE ALL TYPE VELFERDSTEKNOLOGI – ENHETER, INTERNETT AV TING OG SENSORER
• STØTTER INTEGRASJON AV ERP-PROGRAMVARE OG ESSENSIELLE, FIRMA SPESIFIKKE PROGRAMVARELØSNINGER
• SKILLER MELLOM ALARM- OG TEKNISKE SENSOR-SIGNALER
• ALARMEN DISTRIBUERES KUN TIL AUTORISERTE RESSURSER
• 24/7 ALARMSENTRAL MED AUTORISASJON FOR Å HÅNDTERE INNKOMMENDE ALARMER
• ALARM SENDES TIL RESSURS FOR DIREKTE HÅNDTERING
• TILGANG TIL PERSONLIG HELSEJOURNAL MED KRITISK HELSEINFORMASJON TIL AUTORISERTE RESSURSER

 

devices_diagram

Støtter enkel integrasjon av enhver iOT/enhet, alarm, sensorer og annen velferdsteknologi

Plattformen er enkel å ta i bruk, med et brukervennlig grensesnitt.
Den støtter håndtering og enkel integrering av alarmer og signaler fra forskjellige enheter og sensorer. I teknikkens verden finnes det et utall protokoller og programvareløsninger. Dette gjør det vanskelig for brukere å selv kjøpe inn korrekt og nødvendig utstyr. Kravet til oppdatert kunnskap om enheter og de medfølgende applikasjoner og plattformer, gjør innkjøpsprosessen av slik teknologi svært omfattende og lite kostnadseffektivt, både for private og offentlige aktører. Det krever særlig teknisk kompetanse og kontinuerlig kompetanseutvikling for dedikerte, tekniske spesialister.
iGT PaaS gjør integrering av enhver enhet svært enkelt, og man behøver ikke å sette seg inn i mylderet av ulike applikasjoner og plattformer. I plattformen er det mulig å integrere ethvert ERP-system eller annen firmaspesifikk programvare i plattformen, og alle ulike enheter og/eller sensorer. Slik kan sluttbruker ha full oversikt og styre alt fra ett enkelt system.

iGT PaaS kobler iOT (enheter), alarmer og sensorer sammen til en helhetlig velferdsteknologisk løsning, som over tid kan lære av brukerens levemønster. På bakgrunn av hver enkelt brukers behov og levemønster, kan man programmere ulike automatiske prosesser (algoritmer) eller tilpassede alarmhåndteringsrutiner.

Alarmsentral

• ALARMMOTTAK FRA TILKNYTTEDE BRUKERE
• TILGANG TIL BRUKERS POSISJON, PERSONLIG OG MEDISINSK INFO
• ALARMHÅNDTERING
• FINNE NÆRMESTE SYKEHUS
• ALARMDISTRIBUSJON TIL RETT RESSURS
• DISTRIBUSJON AV PASIENTENS POSISJON OG NØDVENDIGE/KRITISKE HELSEOPPLYSNINGER

 

central_diagram

iGT PaaS er en webbasert kommandosentral, en løsning som raskt kan settes opp for hvilken som helst kunde. Den opererer etter pyramideprinsippet, med en super-administrator på toppen som kan opprette flere ARCer (Alarm Receiving Centrals), administratorer, operatører og ressurser for hver enkelt sentral. Med denne løsningen kan man legge til flere entrepriser og koble opp mot de forskjellige ARCene, for å knytte en sluttbruker til en spesifikk alarmsentral. Vi kan koble til, integrere og kontrollere de fleste velferdsteknologiske enheter i vår plattform.
ALARMSENTRALEN kommuniserer også med andre applikasjoner vi har skapt – RESSURS-APP – en er utviklet for ressurser som for eksempel lege, pleier m.fl.
RESSURS-APPLIKASJONEN kan lastes ned på både iOS- og Android-enheter. Appen kobler ressursene til de tilknyttede alarmene mottatt i ARC, som kan brukes i mottatte nødanrop, basert på deres posisjon.
Hver ARC har som funksjon å HÅNDTERE ALARMER fra brukere av de forskjellige sluttbrukerapplikasjonene. Vi har vår egen SLUTTBRUKER-APP som kobler brukeren til alarmsentraloperatøren, når en alarm trigges fra sluttbrukerens mobiltelefon. I tillegg kan vi når som helst integrere og motta alarmer fra andre applikasjoner og enheter med digitale signaler (trackers).
En ARC kan også håndtere manuelle alarmer.

Ressursapplikasjonen

resource

• MOTTA ALARMER
• SE OG HÅNDTERE ALARMER
• FINNE ENHETER
• SETTE OPP EGEN TIMEPLAN FOR ALARMMOTTA
• TILGANG TIL BRUKERENS HELSEINFORMASJON
• OVERSIKT OG KONTROLL OVER BRUKERENS ENHETER VED BEHOV

 

resource_diagram_new

Superadministratoren oppretter de forskjellige operatørene og ressursene man ønsker å ha i alarmsentralen. Disse vil motta en SMS med link til app-nedlastning.
Ved første innlogging, må ressursen sette opp en timeplan for når han/hun har vakt og vil være tilgjengelig for å håndtere innkommende alarmer.
Når en alarm er mottatt vil ressursen motta GPS-koordinater og kart til nærmeste legekontor, sykehus, medisinsk personell, samt kritisk pasientinformasjon og medisinsk journal.
Hver alarm loggføres og ressursens kommentarer vil lagres i systemet og være synlige for operatøren.

Sluttbrukerapplikasjon

app

 

• SOS-KNAPP
• KRITISK MEDISINSK INFO
• KARTFUNKSJON – FINN NÆRMESTE SYKEHUS, PÅRØRENDE, EGEN POSISJON M.V.
• GI TILGANG TIL DIN HELSEJOURNAL I ENKELTTILFELLER

 

app_diagram_new

En knapp er alt du behøver i en nødsituasjon!

Når man trykker på alarmknappen kan man enkelt velge mellom AMBULANSE og ASSISTANSE. Dersom AMBULANSE-knappen er valgt, kontaktes det lokale nødnummeret automatisk, basert på brukerens GPS-posisjon. Etter kort tid skal brukeren så motta en SMS med informasjon om hvor ambulansen befinner seg. Pårørende vil motta melding om hvor brukeren befinner seg, nøyaktig GPS-posisjon og en nødmelding. Dersom brukeren mister bevissthet utløses en push-melding til brukerens egen mobiltelefon, som utrykningspersonell kan lese når de ankommer ulykkesstedet. Informasjonen som omfatter bl.a. kritisk medisinsk info, er da tilgjengelig på lokalt språk.

Dersom ASSISTANSE-knappen er valgt, trigges et anrop til alarmsentralen hos våre alarm partner,. Brukerens helsejournal med kritisk medisinsk info vil oversendes sammen med brukerens GPS-posisjon. Operatøren kan videreformidle dette til lokale nødetater (tjenesten er p.t. kun tilgjengelig i Norge).
Brukeren kan også rapportere en ulykke på vegne av andre. Når alarmknappen blir aktivert, vil det automatisk opprettes et anrop til nærmeste alarmsentral, basert på brukerens posisjon. I tillegg vil det opprettes en SMS med koordinatene for brukerens GPS-posisjon, som vil vises på skjermen og slik bistå nødetatene.

Kontrollpanelet inneholder en rekke funksjoner/moduler: Personopplysninger, Kritisk medisinsk, Pårørende-info, Godta/Avslå deling av posisjon, Helsejournal, Tillatelse til engangsdeling av helsejournal, Test av alarmfunksjoner og Innstillinger. «Finn»-funksjonen gir brukeren mulighet til å søke etter; pårørende, apotek, sykehus, foreslåtte ruter hjem, samt nødnummer. Ved å klikke «Finn pårørende» vil man få opp en liste over sine nærmeste og brukeren kan enkelt velge den han/hun ønsker å komme i kontakt med. Når man da trykker «Finn», vil man få opp deres posisjon på kartet som vises i applikasjonen.

OBS! En bruker kan kun søke opp personer som har gitt vedkommende tillatelse til å kunne søke opp deres posisjon.

Tredjeparts-applikasjoner

• INTEGRERING AV TREDJEPARTS-APPLIKASJONER ER ENKELT I VÅR PLATTFORM
• IGT SIN ALARMFUNKSJONALITET KAN TILBYS SOM DEL AV “SERVICEAVTALEN»

 

thirdparty_diagram

 

iOT-integrering

• SOS-KNAPP
• ALARM MED GEO-GJERDE
• FALLSENSORALARM
• AUTOMATISK “SVARFUNKSJON»

picos

 

trackers_diagram

iHelpTracking

logo_ihelptracking

 

 

VÅR IDE OG VISJON:
Å gjøre verden et bedre sted å leve, er et nobelt ønskemål. Det er ytret av mange, men oppfylt av få. Likevel tror vi at ethvert lite tiltak igangsatt av enkeltindivider, vil være med på å trekke verdensutviklingen i riktig retning.

VÅRT ANSVAR:
Som pionerer på etisk og ansvarlig investering er vi bundet til framtidsrettet tenking og å skape en positiv utvikling.

HVORDAN LYKKES VI:
Gjennom at 5% av all profitt generert fra iGT-plattformen investeres i medisinsk/ helseforskning, videreutvikling av våre produkter og å skape en rikholdig portefølje, samt grønn teknologi og innovative læringssystemer.
Målet «å gjøre verden et bedre sted å være» oppnås ved å utelukkende investere i bedrifter som promoterer og etterlever bærekraftige og sosialt akseptable bedriftsmodeller, og ved å bruke overskuddet fra porteføljen til å søke filantropiske mål satt av styret i iHelp Tracking Philantrophy Committee.

Nyheter

 
27 oktober 2016

Ny industriell partner i Hallingdal

iGlobalTracking AS har signert kontrakt med Hallingdal Kraftnett AS for videreutvikling av iGT PaaS Plattformen, for å integrere mot Nettalliansens «Smart-Hus/Velferdsteknologi».

Første steg på veien er å skape en demo-leilighet på Torpomoen, der Hallingdal Kraftnett og Nettalliansen vil vise velferdsteknologien og alarmsentralen fra iGT til kommunemarkedet og øvrige interessenter. Leiligheten vil bli brukt til testing, utvikling og undervisning.

Styret i Hallingdal Kraftnett AS har gått sterkt inn på eiersiden i iGlobalTracking AS, for å fortsette et tettere samarbeid i styrker iGT sin organisatoriske og økonomiske situasjon; følgelig muliggjøre iGTs leveranser ift. målestokk på dette, allerede signerte og fremtidige prosjekter.

Hallingdal kraftnett AS er 100 % eiet av de 6 Hallingdalskommunene.
Nettalliansen er eiet av 47 norske EL- og fibernettleverandører, og Hallingdal Kraftnett AS er en av de som har størst eierandel i foretaket.

Om oss

 

OM OSS

Historien:

Entreprenøren Tor Jo Riise Meyer har sin bakgrunn fra entreprenørskap og gründervirksomhet innen data- og mobilløsninger. Sammen med sin kone og bedriftspartner Raluca Meyer, som er arkitekt av yrke, skapte og utviklet han en «white label» hybrid LBS-løsning, med målsetning å flytte web-applikasjoner over på mobilplattformen, for å få fullt utbytte av dagens smarttelefoner. Denne teknologien har nå skapt en web/mobilplattform som lagrer og distribuerer kritisk medisinsk data, samt GPS-posisjonering, i medisinske nødstilfeller. Idéen til tjenesten og teknologien fikk Tor Jo Meyer da han selv hadde et medisinsk nødstilfelle, hvor han ikke kunne kommunisere slik kritisk informasjon til det medisinske helsepersonellet som behandlet ham. Tor Jo noterte seg alle spørsmål han fikk fra helsepersonellet og ønsket å bruke teknologien han kjente fra før til å sikre at kritisk medisinsk informasjon kan gjøres tilgjengelig for behandlere i en kritisk situasjon, for å unngå forsinkelser i behandlingen. Teknologien måtte bare tilpasses det nye formålet og konseptutkastet gjorde han klart i løpet av de neste ukene han tilbrakte på sykehuset.

 

Vår visjon:

Vi hjelper mennesker å føle seg trygge der de er, samt få tilgang til nødvendig behandlingstilbud, det være seg i eget hjem, på kontoret, på ferie, på studiestedet eller på reise. Vår plattform bidrar til å effektivisere løsninger for personhelse og -sikkerhet utenfor institusjonsmiljøet. Vi tilbyr programvare for mobil og web, for tjenester som ikke krever innleggelse eller institusjonalisering. Dette spenner fra skolecampus, hjemmehjelp, personlige sikkerhet og medisinske sensorer som del av en fremtidsrettet velferdsteknologi, og som også skal være et kostnadseffektivt middel for å samle og overvåke informasjon. Den enkle iGT-alarmplattformen iGT PaaS (Plattform as a Service) sikrer et stabilt og sikkert miljø for alarm realterte “back office”-tjenester.

Et intuitivt grensesnitt for de forskjellige brukergruppene, gjør det enkelt å integrere alarmer og medisinske sensorer, tredjeparts medisinsk data og andre nødvendige programvareløsninger for hver enkelt kunde.

iGT sin basispakke består av en alarmsentral, programvare og ressursplanleggingsverktøy; (app for alarm, kartmodul, logg og personlig helsejournal).
Alarmsentralen kan konfigureres med logisk struktur på fire forskjellige plan, alarmer og protokoller settes enkelt opp for den individuelle brukeren i det brukervennlige grensesnittet.

Sikkerhet og skjerming av sensitive personopplysninger er garantert gjennom sterk kryptering og rigide loggrutiner.

Vår plattform er skybasert og kan enkelt implementeres i private skytjenester, det være seg på kundens egen server, partnerserver eller vår løsning som hostes av Microsoft AZURE servers. All programvare kan enkelt tilpasses små og mellomstore bedrifter, så vel som store organisasjoner – både offentlige og private.

Vi har flere partnere som bruker vår plattform, og har bygd ut med egne tjenester i tillegg til iGT sin egen struktur. Eksempler på dette er:

bSafe you; to alarmsentraler etablert i Sør-Afrika (tredjepartsapplikasjon)
Safe4 Security Group; med Safe4Me-app (iGT-produsert app med alarmsentralfunksjon
Avansert medisinsk support: med AMS medical dashboard
CMS Security; med to alarmsentraler basert på iGT PaaS, bSafe you og bSafe health
HITCH et selskap under Nettalliansen som basert på Deutsche Telekoms “hard ware” platform.

Innovativt:

Vi søker informasjon fra våre partnere, inspirerer hverandre til å finne nye løsninger basert på vår teknologi, og vi overvåker den raske, stadige utviklingen innen mobil- og web-løsninger. Vi vil alltid hige etter å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester, og vi vil finne den best mulige måten for å hjelpe og støtte våre sluttbrukere på en profesjonell og positiv måte. iGlobalTracking AS tror at det er grunnleggende viktig å være i forkant av generell utvikling for å alltid kunne levere oppdaterte produkter og tjenester.

Filantropi:

Vi ønsker, gjennom iHelpTracking-fondet, å gi 5% av vårt overskudd til forskningsprosjekter innen helse, grønn teknologi og utdanning.

FIRMAET

TOR JO MEYER – CEO (grunnlegger) –
GUNNAR WISSING – CFO/Regnskapssjef –
RALUCA MEYER – Creative Executive Director (med-grunnlegger) –
HELGE VILHELMSEN – Styre formann, administrasjon –
FRODE ROARSON – CTO –
LIV MERETE – Finansiell rådgiver –
KRISTINE KAPPERUD – Undervisning og support –
CATALIN LOZICI – Promotion og UIX designer –

STYRET

HELGE VILHELMSEN – STYRELEDER

Finansiell rådgiver med lang internasjonal erfaring

GERD MAGNA WOLD – STYRETS NESTLEDER

Erfaren leder fra helserelatert industri som for eksempel Norsk Luftambulanse og SOS-International.

TOR JO MEYER – STYREMEDLEM, grunnlegger og CEO

Gründer- og investorbakgrunn, bygging av infrastruktur, hovedrolleinnehaver i TeleComputing ASA sitt styre, som var det første firmaet i verden til å tilby Software-as-a-Service (SaaS) og er tilkjent opphavsretten til uttrykket ASP. Tor Jo har også vært involvert med merkevarer som Megler1 AS (eiendomsmeglingsfirma), Riise Invest (spansk eiendomsmeglingsfirma) og Hov+Dokka (kontormøbelleverandør). Han er grunnleggeren av iGlobal Tracking AS (iMediTracking) og Super Local AB. Tor Jo har arbeidet med utvikling og implementering av mobilapplikasjoner for sosialsektoren de siste 10 årene, som aktiv investor og styremedlem i Super Local AB og DateTracking Sweden AB i Stockholm. Han har inngående markedskunnskap fra å jobbe med og investere i spesialiserte telekommunikasjonsfirmaer.

RALUCA MEYER – STYREMEDLEM – medgrunnlegger

Creative Executive Director for iGlobalTracking AS med mange års erfarig innen arkitektur, design og eiendomsutvikling i Romania, Norge og Spania. Hun var in-house arkitekt for AutoItalia, ansvarlig for å implementere forretningsprofil og merkevarebygging for Maserati, AlfaRomeo, Lancia, Fiat, Ssang Yong og Honda motorcycles. Hun har også salgserfaring fra å arbeide med Form & Function DA, et firma hun eier sammen med Tor Jo Riise Meyer. Raluca har en mastergrad i arkitektur fra Ion Mincu Universitetet i Bukarest.

ERIK BAKLID – STYREMEDLEM

Erik er på grunnlegger-teamet og president for InfoFinder, Inc i USA, og han har en fartstid på 20 år med å lansere og utvikle nye teknologiske bedrifter. I 2002 grunnla Erik Proventus Capital, hvor han fungerte som styremedlem og rådgiver til e rekke startups og endringsorganisasjoner. Han ledet overtakelsen av Streambase Technologies i 2002 som senere ble solgt til Scala, Inc i 2004. Han ledet den opprinnelige investorrunden i IP-telefonifirmaet Phonect AS. Han grunnla TeleComputing ASA, Apptix ASA i Norge, og deres sidestykker i USA i 1997, hvor han var CEO og styreleder. Baklid var essensiell i utviklingen av konseptet ASP (Application Serice Provider) og ASP-businessmoddellen. TeleComputing var det første firmaet i verden som kunne tilby Software-as-a-Service-løsninger (saas) og som har opphavsretten for uttrykket ASP. TeleComputing og Apptix ble strategiske partnere med mange organisasjoner, herunder Citrix, Microsoft og Compaq. Erik startet sin karriere innen salgsledelse i 1987 med Cinet AS og daværende Compaq Computer, som en B2B-salgseleder. Gjennom hans lange løp har han mottatt mange salgspriser og har høstet anerkjennelser som bl.a. «The President Club Award» i 1994 («the best of the best»).

AUDUN GRYNNINGEN – STYREMEDLEM

Audun Grynning har 12 års erfaring fra teknologiutvikling og ledelse i Aker Solutions. Han arbeidet som Vice President Products & Test facilities i Aker Solutions før han i 2015 ble ansatt som administrerende direktør i Hallingdal Kraftnett AS (HKN). HKN sørger i dag for distribusjon av strøm til mer enn 24 000 strømkunder i regionen samt har et omfattende fibernett hvor de gjennom datterselskapet Bruse AS tilbyr internett og TV tjenester. HKN er den største eieren i iGT og har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og ønsker å være med på å videreutvikle iGT basert på den unike løsningen som er utviklet gjennom flere år. Grynning er blant annet nestleder i styret i Nettalliansen, styremedlem i Hallingdal Trepellets og styreleder i Bruse AS.


 

Kontakt oss

 

Torpomoen Rednings- og Øvingssenter, 3579 Torpo, Norge
+47 90631906

Navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Subject

Beskjed

Partnere

For servicen:

Servicesenter:

AMS Advanced Medical Support
Maridalsveien 300, 0872 Oslo Norway
http://www.advancedmedicalsupport.no

System:

Microsoft Azure
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
http://azure.microsoft.com/

SMS tjenester:

ViaNett AS
Rabekkgata 9, 1522 Moss, Norway
http://www.vianett.com

Beepsend AB
Gustav Adolfs Torg 12, 211 39 Malmö, Sweden
http.://www.beepsend.com

Kart tjenester:

Google Enterprices Ltd.
Ireland
http://www.google.com/enterprise/

Teknisk team:

Tarento AB
Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm, Sweden
http://tarento.com

Finansielle partnere:

Hallingdal Kraftnett – HKN
Lienvegen 41, 3580 Geilo
http://www.hallingdal-kraftnett.no

Ål Kommune (local administration)
Torget 1, 3570 Ål, Norway
http://www.aal.kommune.no

Innovasjon Norge AS
Grønland 58, 3045 Drammen, Norway
http://www.innovasjonnorge.no

Driv Inkubator AS
Grønland 58, 3045 Drammen, Norway
http.://www.drivinkubator.no

Gjensidige Hallingdal (shareholder)
Sentrumsvegen 60, 3550 Gol, Norway
http://www.gjensidige-hallingdal.no

Nexia DA
Tjuvholmen allé 3, 0252 Oslo, Norway
http://www.nexia.no/

NEW AS
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
http.://www.sigmagroup.no/sigma/

Market partners:

Hallingdal Kraftnett – HKN
Lienvegen 41, 3580 Geilo
http://www.hallingdal-kraftnett.no

AMS Advanced Medical Support
Maridalsveien 300, 0872 Oslo Norway
http://www.advancedmedicalsupport.no

NEW AS
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
http.://www.sigmagroup.no/sigma/

Back to Top